Tekniske forhold i din ansøgning

På denne side kan du læse mere om, hvad de tekniske forhold er, samt hvilke krav, det stiller til din byggeansøgning.

Når du ansøger om byggetilladelse, skal du udfylde en erklæring om, hvilke tekniske forhold i bygningsreglementet dit byggeri er omfattet af. Den tekniske erklæring skal udfyldes i ansøgningsportalen Byg og Miljø.

Helt konkret betyder det, at du skal oplyse hvilke tekniske kapitler i bygningsreglementet, der stiller krav til dit byggeri. Det gør du ved at sætte kryds ud for de relevante kapitler i ansøgningsportalen Byg og Miljø.

Ved at udfylde erklæringen om tekniske forhold sikres det, at du som ansøger er bevidst om hvilke krav, der gælder for dit byggeri. Erklæringen har også betydning for, hvilken dokumentation du skal fremsende i forbindelse med færdigmelding af sagen, og det kan være afgørende for, om du kan få en ibrugtagningstilladelse.

Kommunen vurderer ved modtagelse af byggeansøgningen, om krydserne er sat i overensstemmelse med din beskrivelse af byggeriet og øvrigt ansøgningsmateriale. Hvis der er for få eller for mange krydser, vil du modtage et mangelbrev, der forklarer, hvorfor vi mener, du skal tilføje/fjerne krydser. I sidste ende har kommunen ret til at afvise en ansøgning, hvis den er mangelfuld.

De tekniske kapitler i bygningsreglement består af kap. 2-22 - undtagen kapitel 8 om ”Byggeret og helhedsvurdering” samt kapitel 20 om ”Ubebyggede arealer ved bebyggelse”.

Du skal være opmærksom på, at de fleste byggearbejder bl.a. vil være omfattet af kapitel 7 om “Byggepladsen og udførelsen af Byggearbejder” og kapitel 13 om “Forureninger”.

Læs mere om tekniske forhold i bygningsreglementet