Tjek om dit byggeri kræver byggetilladelse

Find ud af, om dit byggeri kræver byggetilladelse, og se hvilke typer af byggeri, der ikke kræver en tilladelse.

Byggeri der kræver tilladelse

Som hovedregel skal du have tilladelse til nybyggeri og tilbygning. Mindre byggerier (skure, overdækninger, carporte og lignende) er dog omfattet af en del regler. Du kan få hjælp til at få et overblik ved at ringe til os på telefonnummeret her på siden.

Byggeri der ikke kræver tilladelse

For ombygning i eksisterende bygning kan du her se, hvilket arbejde der ikke kræver en tilladelse, og som du derfor kan igangsætte umiddelbart, uden at involvere kommunen. Listen over typer af byggearbejder, der kan udføres uden ansøgning om byggetilladelse, men skal overholde bygningsreglementer finder du her:

Listen over byggearbejder uden byggetilladelse

Som eksempel kan nævnes en-familiehuse hvor:

  • Ændringer, der foretages inden for bygningens eksisterende ydervægge, herunder nyt badeværelse, nyt køkken eller flytning af skillevægge og lignende ombygninger, der ikke ændrer ved størrelsen af det beboede areal.
  • Vedligeholdelsesarbejde.

Som ejer har du pligt til at sikre, at de korrekte oplysninger findes i BBR

Bygnings- og Boligregistret (BBR) skal have de korrekte oplysninger om din ejendom, når byggeriet er færdigt, også selvom du ikke skal søge om tilladelse til at bygge.

  • Har du kun mindre rettelser som for eksempel ændringer i antal værelser, fordi et værelse inddrages til køkken eller bad, eller en skillevæg opsættes, kan du sende en mail med denne information til bbr@vejen.dk
  • Er dit byggeri mere omfattende, kan du se her, hvordan du indberetter korrekt til BBR.

Via hjemmesiden www.ois.dk kan du se den registrering, der allerede er på din ejendom. Gå ind via BBR-oplysninger og vælg BBR-meddelelse.