Hvorfor er det vigtigt at BBR oplysningerne er rigtige?

Bygnings- og Boligregistret kalder vi i daglig tale blot for BBR. Registret indeholder data om alle bygninger og boliger i Danmark. Det er dit ansvar, at oplysningerne i BBR om din bolig eller virksomhed stemmer overens med virkeligheden.

En undersøgelse har vist, at der i dag er mange fejl i BBR-registeret.

Det er en fordel for dig selv, at oplysningerne i BBR er korrekte. Hvis nogle af bygningerne ikke er registreret i BBR, er de muligvis ikke dækket af din forsikring. Hvis du en dag vil sælge dit hus, er det vigtigt, at oplysningerne i BBR er korrekte.

Hvis vi i Vejen Kommune skal have gode selvbetjeningsløsninger i fremtiden, er det vigtigt, at alle baggrundsdata er rigtige, og her spiller BBR en central rolle.

Du kan læse mere om BBR på www.bbr.dk