Hvordan kommer min bygning med i BBR?

Hvis der er fejl i oplysninger om bygninger på din grund, tager du en kopi af din BBR-meddelelse og skriver hvilke oplysninger du mener er forkerte.

Hvis der mangler en bygning i BBR, skal du lave en skitse med mål af bygningen og dens placering på grunden. Se under "Vejledning" hvordan sådan en skitse kan se ud. Ansøg herefter om at få bygningen lovliggjort.

Mindre sager kan ofte klares med en indberetning af byggeriet her:

Indberetning af mindre ændringer

Større sager kræver en byggesagsbehandling. Søg lovliggørelse her:

Byg & Miljø

Ansøgningen behandles på samme måde som ansøgning om opførelse af nyt byggeri.

I tvivl?

Det kan være en god ide at søge rådgivning ved en arkitekt eller ingeniør, inden du kontakter kommunen.