Bolig, byggeri og flytning

Hold din bolig sund

Hvordan sikrer du et godt indeklima?

Mange af de faktorer, som påvirker dit indeklimaet negativt, kan minimeres eller helt undgås. Hvis du følger disse fem enkle råd, er du allerede godt på vej til at få en sund og behagelig bolig:

 • Luft ud. Helst flere gange om dagen, så fugt, støv kemiske stoffer og partikler reduceres.
 • Begræns fugt. Læg låg på gryderne og tænd for emhætten. Tør ikke tøj indendørs og luft ud efter badet.
 • Gør rent. Foretag grundig rengøring en gang om ugen.
 • Sæt varme på. Opvarm alle opholdsrum i min. 8 timer daglig til 21 grader og sørg for ventilation, dette nedsætter risikoen for fugtskader og dermed også skimmel.
 • Begræns kemikalier. Nye møbler, elektronisk udstyr, maling og træplader afgasser kemikalier til indeluften. Gå efter produkter, der er miljømærkede.

Skimmelsvamp?

Lad os først slå fast: skimmelsvampe findes naturligt forekommende overalt, både udendørs og indendørs. I bygninger uden fugtproblemer varierer antallet og slægterne med forekomsten udendørs og derfor med årstiden. I fugtige bygninger udvikler der sig dertil en særlig gruppe skimmelsvampe afhængigt af fugt, temperatur og de fugtige materialers bestanddele.

Der er ingen grænseværdier for, hvilket niveau af skimmelsvampevækst i en bygning der anses for acceptabelt eller sundhedsskadeligt.

Hvor bekymret skal jeg være?

Som en tommelfingerregel kan man gå ud fra, at der ved en synlig forekomst på mindre end 0,25 m2 i et rum, kun må forventes at være en svag risiko for, at personerne med tiden vil kunne få symptomer, (med mindre personerne er allergisk disponerede). Alligevel skal forekomsten fjernes, da det er udtryk for uhygiejniske forhold.

Ved en forekomst på op til 3 m2 vil der være en større risiko, og både her og ved endnu større partier skal den synlige vækst fjernes med det samme, og rummet tages midlertidigt ud af brug indtil renovering, eller eventuelt indtil en grundig rengøring er foretaget.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg tror jeg har skimmelsvamp?

 • Finde og afhjælpe årsagen til fugtproblemet
 • Fjerne synlig skimmelsvampevækst ved at vaske området ned med et egnet desinfektionsmiddel
 • Undgå at sove i rum med fugt og skimmelsvampevækst

Bor du til leje skal du kontakte udlejer, der skal hjælpe med at få løst problemet. Hvis det ikke hjælper, har du som sidste udvej mulighed for at kontakte Teknik & Miljø.

Skorstensfejer

Se oplysninger om skorstensfejning her.

Du er frit stillet til at vælge den skorstensfejer du vil.

Hvis du ønsker at benytte en anden skorstensfejer, end den som Vejen Kommune har aftale med, skal du give kommunen besked om det.
Du skal maile til Trekantbrand, oplys følgende:

 • Navn
 • BBR-ejendomsnummer
 • Ejendommens adresse
 • Kontakttelefon
 • Navn og adresse på den skorstensfejer der vælges.

Ejendommen vil blive slettet fra listen, så der ikke opkræves skorstensfejerbidrag i forbindelse med ejendomsskatteopkrævningen. Eventuelt indbetalt bidrag vil blive tilbagebetalt af skorstensfejeren som har aftale med kommunen.

Mailen skal sendes til: Myndighed@trekantbrand.dk

Ønsker du at nedlægge en skorsten eller et ildsted skal du kontakte skorstensfejermesteren på tlf. 26 70 80 66 eller på mail: bjerre@skorstensfejer.nu

Har du ændret din varmekilde (fx fra oliefyr til jordvarme) skal du selv oplyse dette til BBR-registeret for at få dette rettet. Kontakt tlf. 79 96 62 49 eller på mail: BBR@vejen.dk

Byggegrunde
Beredskab

Du kan læse de sidste nyheder om beredskabet i Trekantområdet på deres hjemmeside.

Når der er en ulykke, er et stort antal myndigheder i færd med at hjælpe.

Beredskabets primære opgave er at forebygge, begrænse og afhjælpe personskader, ejendom og miljø i tilfælde af ulykker og katastrofer.

Kontakt Trekantbrand på tlf. 76 81 08 00 eller pr. mail her.

Læs de seneste nyheder om det generelle beredskab på Trekant Brand her

Alarmering

Ring 1-1-2 Husk at oplyse:

 • Hvad er der sket (antal skader)
 • Hvor er ulykken sket
 • Hvilket telefonnummer du ringer fra
Bolig
Flytning
Byggeri

Går du i byggetanker?


Når du skal i gang med et nyt byggeprojekt, er der mange ting, du skal være opmærksom på.

På denne side kan du finde informationer om blandt andet byggeri, byggesager, nedrivning og flytning.

Vejledninger

Før du søger: De fire trin i en byggeansøgning

Ofte stillede spørgsmål til byggeri

Bygnings- og områdebevaring

Hvis din ejendom er bevaringsværdig, kan der være særlige krav til hvilke ændringer du må foretage på den.

Hvordan kan jeg se, om min ejendom er bevaringsværdig?

Din ejendom er registreret som bevaringsværdig, hvis den:

Din ejendom kan dog sagtens være bevaringsværdig, selv om den ikke er registreret som sådan.

Lokalplaner